Dostupnosť


Internetová sieť SLNET je postavená na kvalitných sieťových prvkoch renomovaných sieťových výrobcov. V súčasnosti sa na nej poskytujú internetové služby, hlasové služby, služby digitálnej televízie.

Dostupnosť služieb Digitálnej televízie je v meste Stará Ľubovňa na optickej sieti.

 

Andrejovka

Č. Kláštor

Čirč

Ďurková

Forbasy

Hajtovka

Haligovce

Hniezdne

Hromoš

Chmeľnica

Jakubany

Jarabina

Kamienka

Kolačkov

Kozelec

Kyjov

Lackova

Lechnica

Lesnica

Litmanová

Ľubotín

Nižné Ružbachy

Nová Ľubovňa

Orlov

Plaveč

Plavnica

Podolinec

Pusté Pole

Stará Ľubovňa

Stráňany

Šambron

Šarišské Jastrabie

Toporec

Údol

Veľká Lesná

Veľký Lipník

Vislanka

Vyšné Ružbachy

 

Informačný systém Ferimex